vysokozátěžové postele z masivu


GDPR

Od 25. 5. 2018 začíná platit nové nařízení Evropské unie o nakládání s osobními údaji obecně známé pod zkratkou GDPR. V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat o zpracování Vašich osobních údajů naší firmou STOLAŘSTVÍ Petr Kubiš se sídlem Němčičky 5, 664 66.

1. Informace o Kupujících jsou uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a jinými platnými zákony České republiky.
2. Poptávkou či dotazem již vzniká obchodní vztah nezávisle na tom, zda bude dokončen prodejem

našeho výrobku/zboží. Kupující tímto výslovně uděluje Prodávajícímu oprávnění shromažďovat,

 zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě Kupující uvedl, pro účely informačních a

 účtovacích systémů prodávajícího. Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího, adresu

 jeho bydliště, doručovací adresu, emailovou adresu a telefonní číslo.

3. Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.,

 o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých

 službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.
4. Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání poptávky/objednávky.
5. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

6. Osobní údaje je možné odstranit z databáze na základě písemné žádosti Kupujícího. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Kupujících Prodávající nepředává žádné další osobě s výjimkou externích dopravců, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží ve smyslu uzavřené smlouvy.